gry online
Polityka Prywatności

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego www. Novobello.pl
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Sklepu Internetowego www.novobello.pl

Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.novobello.pl (dalej „Sklep Internetowy”) określa zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Sklep Internetowy i stanowi wykonanie obowiązków określonych przepisami dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, a także ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004.171.1800 z późn. zm.).

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sklep Internetowy jest:
Mariusz Nowak
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą NB Company Mariusz Nowak
Tel.: +48 666 10 10 94
e-mail: sklep@novobello.pl
NIP 6562165821 REGON 260444400
dalej „Administrator danych”
Powyższe dane są również danymi kontaktowymi Administratora danych.

Każdy użytkownik strony internetowej Sklepu Internetowego będący osobą fizyczną (dalej „Użytkownik”) korzystając ze strony internetowej Sklepu Internetowego udostępnia Sklepowi Internetowemu swoje dane osobowe, a Administrator danych te informacje przetwarza. Przez korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego należy rozumieć:

 • przesłanie wypełnionego interaktywnego formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego celem zawarcia umowy sprzedaży, a następnie jej wykonania (dalej „Formularz Zamówienia”),
 • założenie i korzystanie z indywidualnego konta Użytkownika na stronie internetowej Sklepu Internetowego (dalej „Konto Klienta”),
 • subskrypcję Newslettera Sklepu Internetowego (dalej „Newsletter”),
 • przeglądanie Strony Internetowej Sklepu Internetowego.


Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (RODO) oraz z innymi aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez cały okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika.


Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji, jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH


      1).  Składanie zamówienia za pośrednictwem
Formularza Zamówienia

Złożenie i realizacja zamówienia Użytkownika wymaga skorzystania z udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Internetowego Formularza Zamówienia i podania następujących danych: imię i nazwisko (nazwa) Użytkownika, imię i nazwisko (nazwa) odbiorcy zamówienia, adres dostawy zamówienia, dane do faktury VAT, w tym adres przedsiębiorstwa, NIP i REGON (o ile Użytkownik wyrazi wolę otrzymania faktury VAT) oraz dane kontaktowe takie jak nr telefonu i adres e-mail.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu ukształtowania, zawarcia i należytego wykonania umowy.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych to art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie tychże danych jest niezbędne do wykonania umowy (sprzedaży), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

       2).  Założenie i korzystanie z Konta Klienta

Posiadanie Konta Klienta nie jest obowiązkowe ani konieczne do korzystania ze strony Internetowej Sklepu Internetowego, w tym do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym (zamówienie można złożyć bez zakładania Konta Klienta, przy wykorzystaniu Formularza zamówienia, telefonicznie lub mailowo). Niemniej jednak Konto Klienta oferuje następujące funkcjonalności: ułatwienie składania i śledzenia informacji dot. zamówień bieżących (w tym status zamówienia) jak i tych zrealizowanych, uzyskiwanie dodatkowych rabatów. W przypadku chęci założenia Konta Klienta Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko (nazwa) Użytkownika, login, adres zamieszkania (przedsiębiorstwa), NIP, REGON, dane kontaktowe takie jak nr telefonu i adres e-mail.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych to art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie ww. danych jest niezbędne do wykonania umowy (jej przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną – Konto Klienta), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

      3).   Subskrypcja Newslettera

Jeśli Użytkownik chce być na bieżąco informowany o ofercie handlowej Sklepu Internetowego (m.in. o nowych produktach, promocjach) za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownik może subskrybować Newsletter. Subskrypcja Newslettera wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko (nazwa) Użytkownika, adres e-mail.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych to art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie ww. danych jest niezbędne do wykonania umowy (jej przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną - Newsletter), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.


      4).   Przeglądanie strony internetowej Sklepu Internetowego

 • Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym jej przeglądania bez dokonywania zakupów, zakładania Konta Klienta oraz subskrypcji Newslettera) mogą być pobierane dodatkowe informacje dot. Użytkownika. Mogą to być następujące informacje: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, domena, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, z których korzysta Użytkownik. Adres IP jest to numer przydzielany urządzeniu końcowemu osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Dane te są wykorzystywane przez Administratora danych przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz i statystyk dot. korzystania ze Sklepu Internetowego, udoskonalaniu funkcjonowania Sklepu Internetowego, rozwiązywania problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego..

Od Użytkowników mogą być również pobierane :

          - dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które Użytkownicy decydują się kliknąć lub innych czynnościach wykonywanych w Sklepie Internetowym,
          - dane geolokalizacyjne.

Celem przetwarzania powyższych danych jest tworzenie analiz i statystyk dot. korzystania ze Sklepu Internetowego, udoskonalaniu oferty (w tym dostosowanie oferty Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika) i funkcjonowania Sklepu Internetowego.

 

           Podstawa prawna przetwarzania ww. danych to art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych poprzez optymalizację obsługi Użytkowników podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, umożliwienie opracowywania statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym, uatrakcyjniania oferty handlowej Sklepu Internetowego (w tym dostosowanie oferty Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika), udoskonalania funkcjonowania Sklepu Internetowego (zapobieganie i usuwanie awarii, problemów technicznych).

 • Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego wiąże się również z zapisem na urządzeniu końcowym wykorzystywanym przez Użytkownika do korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) niewielkich plików (w szczególności tekstowych) Cookies. Pliki te zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, pozwalają na optymalizację obsługi Użytkowników podczas odwiedzin strony internetowej Sklepu Internetowego, opracowywanie statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Pliki te zapisywane są na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, pod warunkiem że ustawienia przeglądarki internetowej używanej przez osobę odwiedzającą Sklep Internetowy na to pozwalają. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą te pliki.


Administrator danych wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
-  cookies sesyjne - po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych jak też informacji poufnych z urządzeń końcowych Użytkowników;

-  cookies trwałe - są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych jak też informacji poufnych z urządzeń końcowych Użytkowników;


Administrator danych wykorzystuje pliki cookies własne w celu:
-   umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego, m.in. pliki cookies pozwalają na logowanie, poruszanie się po Sklepie Internetowym, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu Internetowego niektórych treści (plików) - bez ich zapisania na urządzeniu końcowym Użytkownika pełne korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego jest niemożliwe;
-   uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie Internetowym i zapewnienia mu sesji Użytkownika po zalogowaniu się na Koncie Klienta (np. pliki cookies pozwalają na zapamiętanie danych logowania, zapamiętanie towarów dodanych do koszyka, dostosowanie treści strony do zainteresowań Użytkownika);
- przeprowadzania anonimowych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu Internetowego i pozwalają rozwijać Sklep Internetowy zgodnie z preferencjami Użytkowników;
- personalizowania reklam wyświetlanych podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego;
- umożliwienia integracji serwisów społecznościowych (m. in. Facebook) z których korzysta Użytkownik ze stroną internetową Sklepu Internetowego, co oznacza że niektóre informacje mogą zostać udostępnione dostawcom mediów społecznościowych (wyłącznie w przypadku skorzystania z takiej opcji przez Użytkownika, np. poprzez kliknięcia ikony „Udostępnij na Facebook”).

Administrator danych wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu:
-   zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics - administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA;
-   prezentowania reklam z serwisu Google AdSense - administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA;
-   promowania Sklepu Internetowego w serwisie Facebook.com - administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.


Mechanizm plików cookies jest całkowicie bezpieczny dla urządzenia końcowego Użytkownika. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył. Przeważnie ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika. Należy pamiętać, że blokowanie plików cookies może wpłynąć, na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

               

Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych w Internecie, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.

Niezależnie od celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika wymienionych w pkt 1-4 powyżej, Sklep Internetowy będzie przetwarzał ww. dane osobowe w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, np. z przepisów dot. rachunkowości lub przepisów podatkowych. Okres przetwarzania takich danych będzie odpowiadał wymogom stawianym przez odpowiednie przepisy. Sklep Internetowy będzie również przetwarzać dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym oraz informacje z Konta Klienta w celu wykazania wywiązania się przez Sklep Internetowy z zasad należytego przetwarzania danych osobowych. W obu przypadkach  podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na Sklepie Internetowym obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Sklep Internetowy będzie także przetwarzać dane Użytkowników w oparciu o prawnie uzasadniony interes Sklepu Internetowego (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) w następujących sytuacjach:

 • w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, obrony przed roszczeniami bądź zarzutami Użytkownika, m.in.: imię, nazwisko, dane dotyczące zawieranych i (z)realizowanych umów, dane dotyczące korzystania z usług jeśli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna przetwarzania ww. danych to - prawnie uzasadniony interes Sklepu Internetowego - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na możliwości ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi bądź też na drodze pozasądowej.
 • w celu prowadzenia badań, analiz i statystyk pozwalających na udoskonalanie funkcjonowania Sklepu Internetowego, bieżącego dostosowania oferty Sklepu Internetowego do preferencji Użytkowników, badania satysfakcji Użytkowników, poprawy jakości obsługi Użytkownika Sklep Internetowy może wykorzystywać pozyskiwane dane Użytkowników. Podstawa prawna przetwarzania ww. danych to - prawnie uzasadniony interes Sklepu Internetowego - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który obejmuje możliwość pozyskiwania i przetwarzania informacji w celu udoskonalania prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, ulepszania procedur administrowania Sklepem Internetowym;
 • korzystanie z danych Użytkowników takich jak adres e-mail lub nr telefonu w celu kierowania zaproszenia do uczestnictwa w Newsletterze bądź innych programach promocyjnych Sklepu Internetowego - Podstawa prawna przetwarzania ww. danych to - prawnie uzasadniony interes Sklepu Internetowego - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który obejmuje możliwość prowadzenia działań marketingowych, w tym komunikacji marketingowej, przez Sklep Internetowy.

Dane osobowe zbierane przez Administratora danych są mu dobrowolnie podawane, w związku z zawieranymi umowami za pośrednictwem witryny Sklepu Internetowego, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w niniejszej Polityce Prywatności danych może uniemożliwiać skorzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej Sklepu Internetowego, w tym złożenie i realizację zamówienia, rejestrację Konta Klienta, subskrypcję Newslettera czy też nawet przeglądanie strony internetowej Sklepu Internetowego.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych wynika przede wszystkim z zakresu usług i funkcjonalności strony internetowej Sklepu Internetowego z jakich korzysta Użytkownik. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom towarów i usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy funkcjonuje w oparciu o model dropshippingu. Rola Sklepu Internetowego w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłania ich wraz z danymi osobowymi Klienta do dostawcy, który kompletuje, przygotowuje zamówienie i realizuje wysyłkę towaru do Użytkownika. Dane osobowe Klienta są udostępniane Dostawcy tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytej dostawy zamówienia.

Dostawcy towarów i usług Administratora danych, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Administratora danych co do celów i sposobów przetwarzania tych danych  - dalej „Podmioty przetwarzające” - lub samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania – dalej „Administratorzy”.

 • Podmioty przetwarzające – Administrator danych korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora danych i są to między innymi dostawcy usług i rozwiązań informatycznych, np. hostingu lub usług teleinformatycznych, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, firmy wykonujące kampanie marketingowe, firmy serwisujące oprogramowanie, firmy świadczące usługi dostawy zamówionych przez Użytkownika towarów.
 • Administratorzy - Administrator danych korzysta również z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na jego polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych, usługi bankowe, usługi dostawy towarów zamówionych przez Użytkownika.

Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce oraz w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

W sytuacji dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Użytkownika, poniższym podmiotom, w celu dostarczenia zamówionych w Sklepie Internetowym towarów:

 • Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
 • Firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w 30-552 Kraków, ul. Wielicka 28, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych Paczkomaty.
 • Firmie kurierskiej Sendit S.A. z siedzibą w 53-609 Wrocław, ul. Wagonowa 2B
 • Firmie PayPro S.A. z siedzibą w 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15,
 • Nidea Sp. z o.o., z siedzibą 20-150 Lublin, ul. Bursaki 15,
 • Bomba Grzegorz Bączek z siedzibą w 43-382 Bielsko-Biała, ul. Świetlista 8a,
 • Outletwatch z siedzibą w 40-847 Katowice, ul. Bocheńskiego 69/48


W przypadku, gdy Użytkownik Sklepu Internetowego wybierze płatność poprzez system płatności Dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790.

W przypadku, gdy Użytkownik wybierze usługę subskrypcji Newslettera, Administrator danych będzie wysyłał informacje na jego adres e-mail.

W przypadku skierowania do Administratora danych żądania udostępnia danych, udostępni on dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, sądom powszechnym i administracyjnym.


Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

 • w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora danych do chwili, gdy zgoda zostanie odwołana. Po jej odwołaniu dane osobowe są przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator danych i Sklep Internetowy i jakie mogą być podnoszone wobec niego;
 • w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora danych tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy. Po tym czasie dane osobowe są przetwarzane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń Administratora danych i Sklepu Internetowego lub Użytkownika;
 • w sytuacji gdy dane Użytkownika są przetwarzane w celu wywiązania się przez Sklep Internetowy z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), Sklep Internetowy będzie przetwarzał takie dane przez okres wynikający z takich przepisów;
 • w sytuacji gdy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sklepu Internetowego obejmujących możliwość prowadzenia działań marketingowych, w tym komunikacji marketingowej, badania satysfakcji Użytkowników, poprawy jakości obsługi Użytkownika przez Sklep Internetowy, dane te będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że Użytkownik skorzysta ze swojego prawa sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych;
 • w sytuacji gdy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sklepu Internetowego, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dane te będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że Użytkownik skorzysta ze swojego prawa sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a Sklep Internetowy nie będzie w stanie wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec praw Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO.

 • Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi danych.
 • Cofnięcie zgody ma skutek od chwili wycofania zgody.
 • Cofnięcie zgody nie wpływa zasadniczo na przetwarzanie wykonywane przez Administratora danych zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • Cofnięcie zgody nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika Sklepu Internetowego, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które mogą być jedynie świadczone za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna art. 21 RODO.

 • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator danych przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, oraz badanie satysfakcji Użytkownika.
 • Rezygnacja z otrzymywania wiadomości handlowych dotyczących produktów lub usług, wysłana poprzez e-mail, będzie sprzeciwem Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 • Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator danych nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł ten sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym - podstawa prawna art. 17 RODO.

 • Użytkownik ma prawo do wysłania żądania usunięcia wszystkich, lub niektórych danych osobowych.
 • Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli:
           -  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w których były przetwarzane;
           -  Użytkownik wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane Użytkownika były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
           -  wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach handlowych czy marketingowych;
           -  dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   -  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator danych podlega;
           -  dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator danych może zachować, niektóre dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania ich na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna art. 18 RODO.

 • Użytkownik Sklepu Internetowego ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych. Zgłoszenie takiego żądania uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych tym żądaniem.
 • Użytkownik Sklepu Internetowego ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących sytuacjach:
  • przy niezgodności swoich danych osobowych, wówczas Administrator danych ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia poprawności tych danych;
  • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik nie żąda usunięcia ich lecz ograniczenia ich wykorzystywania;
  • gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych, wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na szczególną sytuację, ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator danych, przetwarzając dane Użytkownika.

Prawo dostępu do danych, podstawa prawna art. 15 RODO.

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli tak, Użytkownik ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania i odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.


Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne- podstawa prawna art. 16 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora danych niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora danych.

 

Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna art. 20 RODO.

Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik Sklepu Internetowego ma także prawo żądać, by wskazane  jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to możliwe technicznie. W tej sytuacji Administrator prześle takie dane Użytkownika w formacie pliku CSV, który jest formatem powszechnie używanym.

W przypadku żądania przez Użytkownika spełnienia jego powyższych praw, Administrator danych  ma prawo spełnić je lub odmówić mu, a uczyni to niezwłocznie.

Użytkownik ma prawo zgłaszać do Administratora danych skargi, zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Użytkownik ma prawo żądać od Administratora danych przekazania kopii standardowych klauzul umownych wysyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej Administratora danych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego i w tym celu:

 • stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
 • stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 • zapewnia Użytkownikom Sklepu Internetowego bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika, stosując certyfikat SSL.

 

Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych osobowych, w tym także dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy, należy zgłaszać Administratorowi danych poprzez pocztę elektroniczną na e-mail: sklep@novobello.pl .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 15.10.2018 r.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej  Polityce Prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych.

W związku z dynamiką zmian dot. możliwości, narzędzi i procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Polityki Prywatności poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki Prywatności na stronie internetowej Sklepy Internetowego, przy czym będzie to nie później niż na 14 dni przed jej wprowadzeniem.
Pliki do pobrania (wersja elektroniczna):
Polityka prywatności

Wyświetl ten post na Instagramie.

Czarna pikowana listonoszka ze skóry ekologicznej Nucelle ⭐️ Dobrego piątkowego wieczoru ☺️⭐️☺️ http://novobello.pl/czarna-pikowana-listonoszka-p-4551.html

Post udostępniony przez Mariusz (@novobello.pl)

Akceptuję
Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. POLITYKA COOKIES